Ana içeriğe atla

Not Sistemi

Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Notlar   Ağırlık
AA Pekiyi 4.00
BA İyi-Pekiyi 3.50
BB İyi 3.00
CB Orta-İyi 2.50
CC Orta 2.00
DC Zayıf-Orta 1.50
DD Zayıf 1.00
F Başarısız 0.00
FX Başarısız 0.00  
P Geçer -

Bir dersten alınan

  • AA ve BA notları o dersin “üstün başarı” ile tamamlandığını,
  • CC notu “yeterli başarı” ile tamamlandığını,
  • DC ve DD notu dersin “koşullu” tamamlandığını,
  • F ve FX notu dersin başarıyla tamamlanamadığını

belirtir.

Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme, ara sınav, final sınavı, yarıyıl projesi, ve benzeri etkinliklere yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

F ve FX notunu alan öğrenciler, bu ders zorunlu ise ilk açıldığında tekrarlamak zorundadırlar; Normal dönemde alınıp başarısız olunan ders yaz okulunda açılıyor ise tekrarlanma zorunluluğu yoktur.

Notlar Dışında Kullanılan Diğer İşaretler

T – Transfer (Transfer) Başka bir üniversiteden yatay veya dikey geçiş yapan veya değişim programlarına katılan öğrencilerin, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan veya ÖSYS sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tanınan ve not ortalamasına katılmayan dersleri için verilir.
NC - Kredisiz (Non-Credit) Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz.
NP - (Not Present) Öğrencinin Yarıyıl Sonu Sınavına girmediğini gösterir.
I - Eksik (Incomplete) Bir dersten başarılı olmak için öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen ödev, proje gibi koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Söz konusu eksik en fazla iki hafta içinde giderilir; bu süre içinde telafi edilemeyen I notu F’e dönüşür.
R - Tekrar (Repeat) Tekrar edilen dersleri gösterir.

W - Dersten Çekilme (Withdrawal)
Öğrencinin akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
L - İzinli (Leave) Öğrencinin izinli olduğunu gösterir.