Ana içeriğe atla

Akademik Dürüstlük İlkeleri

TED Üniversitesi, fikir paylaşımına açık olmanın ve farklı fikirleri paylaşmanın akademik ortamın gelişmesinde önemli bir rol oynadığının değerini bilir. Bu nedenle öğrenciler dersleriyle, araştırmalarıyla, ödevleriyle ilgili olarak öğretim üyeleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla konuşmaları, tartışmaları konusunda cesaretlendirilirler. Bu türden akademik tartışmalar, fikir alışverişleri akademik yaşamın özünü oluşturur. Bundan cesaretle, akademik ortamda bulunan herkes bu özgürlükten yola çıkarak birbirlerine güvenirler ve birlikte çalışırlar. Kaynakların, bilgilerin, fikirlerin uygun kullanımını emniyete almak için ama aynı zamanda bu akademik diyaloğa değer vermeye devam etmek ve korumak için TED Üniversitesi aşağıdaki politikaları benimsemiştir.

Ödevlerde, sınavlarda ve diğer akademik performanslarda akademik sahtekârlık yasaktır.

  • Akademik sahtekârlık, -bunlarla sınırlı olmamakla birlikte-
  • “hile”yi (kasıtlı olarak izinsiz malzeme, bilgi veya çalışma yardımcılarını kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek);
  • “uydurma”yı (herhangi bir bilginin kasıtlı olarak çarpıtılması veya üretilmesi), “akademik sahtekârlığa veya tahrifata yardımcı olmayı” (bilerek akademik sahtekârlık yapmak isteyenlere ve yapmaya teşebbüs edenlere yardımcı olmak);“intihal yapmayı” (başkasına ait sözleri veya fikirleri kendisine aitmiş gibi göstermek) içerir.
  • Üniversite, her topluluk üyesine saygı ve onur ile davranma ilkesine adanmıştır.
  • Üniversite renk, ulusal köken, din, cinsiyet, cinsel kimlik, hamilelik, fiziksel veya zihinsel engellilik, sağlık durumu, soy, medeni durum, yaş, cinsel yönelim veya vatandaşlığına bakmaksızın bünyesindeki tüm üyelere ve adaylara eşit olanaklar sağlar, ayrımcılık ve tacizi yasaklar.

Sınavlarda İzlenmesi Gereken Kurallar Kılavuzu için tıklayınız.

Akademik Dürüstlük İlkeleri İhlalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Öğrenciler için Akademik Dürüstlük Belgesi için tıklayınız.