Öğrenci Destek Merkezleri

Öğrenci Danışma Merkezi (Student Counseling Center)

Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ ögrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. Öğrencilerin, gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında ögrencilerin var olan potansiyellerini kullanmalarını ve sağlıklı ve doğru kararlar almalarını sağlamak merkezin temel hedeflerindendir.

İletişim

Öğrenci Danışma Merkezi Koordinatörü
Özlem Özten
Tel: (312) 585 0095
E-posta: ozlem.oztem@tedu.edu.tr

Öğrenci Danışma Merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız 

Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning)

Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi TED Üniversitesi’nin en önemli hedeflerinden biridir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üyelerine ve öğrencilere destek olmak üzere bir “Öğretme-Öğrenme Merkezi” (Center for Teaching and Learning, CTL) kurulmuştur. Merkez hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere hizmet vermektedir. Merkez öğrencilere Akran Desteği Programı (Tutoring Program) ile lisans öğrencilerine matematik, fizik, ekonomi ve bilgisayar alanlarında birebir ve küçük grup akademik desteği sağlar. Verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim

Öğretme-Öğrenme Merkezi Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Erdem Aksoy
Oda no: 156
Tel: (312) 585 0177
E-posta: erdem.aksoy@tedu.edu.tr

Öğretme-Öğrenme ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız

Kariyer Merkezi (Career Center)

TEDÜ Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyası ile doğrudan iletişim içinde olarak iş ortamlarını tanımaya başlamaları, dolayısı ile mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacı ile 1 Kasım 2014 tarihinde kurulmuştur. Amacı, öğrencilere meslek  seçimi ve/veya yüksek eğitimleri ile ilgili planlarında karşılarına çıkacak seçenekleri bilinçli değerlendirebilmeleri için bilgi, yetenek ve becerilerini kullanarak, ilgi alanlarını belirleyerek kendilerini ve kişilik özelliklerini tanımalarını sağlamak, böylelikle doğru kariyer hedeflerine yönlendirmektir.

İletişim

Kariyer Merkezi Yöneticisi
Pelin Kalkanoğlu
Oda no: 413
Tel: (312) 585 0173
E-posta: pelin.kalkanoglu@tedu.edu.tr

Kariyer Merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız

Engelsiz TED Üniversitesi

Engelli öğrencilerin öğrenimlerini etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamak, engelleri için çözüm üretmek ve eğitim ortamlarını düzenlemek amacıyla kurulan birim, engelli öğrenci, akademik ve idari personel için bilinçlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmayı ve engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla tüm kampus alanları ve ders materyallerinin gerekli düzenlemelerini yapmayı öncelikli sorumluluğu olarak benimsemektedir.

İletişim

Engelsiz TEDÜ Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Onur Özmen
Tel: (312) 585 0206
E-posta: onur.ozmen@tedu.edu.tr