Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri herhangi bir yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, mezuniyet için diğer gerekli koşulları da sağladıkları takdirde TED Üniversitesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Genel not ortalamaları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca, en çok iki dersten F notu (FX kabul edilmez) almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının olumlu görüşü varsa, bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak akademik bir çalışma yapma imkânı, ilgili yönetim kurulunca tanınabilir.

Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda tamamlayan öğrencilerden, genel not ortalaması 3.50 veya daha fazla olanlarYüksek Onur ve genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar Onur statüsünü kazanırlar. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu statüleri kazanamazlar. Yüksek Onur ve Onur statüsündeki öğrencilere bu durumlarını belirten özel bir belge diplomaları ile birlikte verilir.