2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

01-04 Eylül 2014 tarihleri 09:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında yapılacak kayıtlar için istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır;

• Sınav sonuç belgesinin internet çıktısı 
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
• Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi) 
• 1992 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak "Bir fakülteye kayıtlı olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair" belge 
• 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
• Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu) (Tam burslu hariç) 
• Öğrenci Bilgi Formu ve İngilizce Dil Okulu (ELS) Öğrenci Bilgi Formu

2014 - 2015 Yılı Eğitim-Öğretim ücretİ ödeme son gün: 04 Eylül 2014 Perşembe
Öğrenim ücretleri Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksit olacak şekilde, aşağıda belirtilen burs oranları dikkate alınarak ödenecektir;
% 75 burs hakkını kazanan öğrenciler 6,345.00 KDV dahil 
% 50 burs hakkını kazanan öğrenciler 12.690.00 KDV dahil  
% 25 burs hakkını kazanan öğrenciler 19.035.00 KDV dahil 

DenizBank
Ankara Cebeci Şubesi
Hesap No / Şube: 2160-5574730-356
IBAN No: TR33 0013 4000 0055 7473 0000 20

* Kayıt tarihlerinde ödeme için Denizbank’dan personel bulundurulacaktır.

Öğrenci Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız
İngilizce Dil Okulu (ELS) Öğrenci Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.