Öğrenim Ücreti Banka Bilgileri

ÜNİVERSİTE ÜCRETİ

TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2016-2017 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 27.500 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir.

2015-2016 ders yılı sonu itibarı ile TED Üniversitesinde kayıtlı olduğu fakülteye, 2016 yılında tekrar yerleşen öğrenciler TED Üniversitesi burslarından yararlanamaz.

Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder; verilen burs, öğrenimine İngilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. Başlangıç kurunda hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz. Öğrenciler Burs Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabidir (bk. www.tedu.edu.tr).

TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlar. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecelerini İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’i kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SIRASINDA SAĞLANAN BURSLAR

GİRİŞ BURSLARI
TAM BURS: Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz ve kendilerine ücretsiz yurt imkanı sağlanır.
%75 BURS*: %75 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75’i alınmaz. 
%50 BURS : %50 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.
%25 BURS: %25 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25’i alınmaz.

*2016-2017 eğitim-öğretim yılında % 75 Burslu öğrenci kontenjanı açılmamaktadır. 

ULUSLARARASI BAKALORYA BURSU* / BİLİM İNSANI BURSU*
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %50 ek burs verilir. Bilim İnsanı programı mezunu olarak TED Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk 35.000’den yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. Uluslararası Bakalorya bursu ile burs oranı en fazla %100’e yükselebilir.

SPOR BURSU*
Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yapılan uluslararası müsabakalarda ülkemizi faal olarak temsil eden, A tipi Milli Sporcu Belgesi almaya hak kazanmış üniversitemiz ücretli lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin ilgili spor branşında üniversite ve/veya 
fakülte takımı oluşturulmuş olması ve onun da takımda yer alması kaydıyla belgenin verildiği o eğitim-öğretim yılında öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır. Bu burs sporcunun yukarıda belirtilen koşullara takip eden yıllarda da sahip olması durumunda öğrencisi olduğu diploma programını başarı ile tamamlamasına kadar (en çok 8 yarıyıl/4 yıl, İngilizce hazırlıktan başlayanlar için 10 yarıyıl/5 yıl) devam ettirilebilir.

KARDEŞ BURSU*
İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ücretli lisans programlarında okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %10 indirim yapılır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

ÖĞRETİM SIRASINDA SAĞLANAN BURSLAR

BAŞARI BURSU*
İngilizce Hazırlık sınıfından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibari ile okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan 
ve genel not ortalaması 3.0 (üç) ve 3.0’ün üstünde olan öğrencilere verilen burstur. Başarı bursu için hesaplanan akademik yıl ortalamasına, yaz öğretiminde alınan derslerin notları ve önceki öğrenme veya muafiyet sınavı ile alınan notlar dahil edilmez; Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında alınan normal ders yükü dahildir. Bursun süresi bir yıldır. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir.

Sıralama Burs Oranı 
Birinci Öğretim ücreti ödemez. 
İkinci Öğretim ücretinin %75 ini ödemez. 
Üçüncü Öğretim ücretinin %50 sini ödemez.

İHTİYAÇ BURSU
Yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya TED Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan sonra gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle ödeme zorluğuna düşen öğrencilere verilen kısmi öğrenim ücreti bursu olup Mütevelli Heyet takdiri çerçevesinde Vakıf tarafından yıllık olarak verilir. Süresi, miktarı ve koşulları burs kararında belirtilir. Ihtiyaç Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının 
sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. İhtiyaç burslarının devamı akademik başarı gerektirir; fakültelerdeki öğrencilerin yeterli statüde olmaları*, ELS’deki öğrencilerin hazırlıktan geçme süresinin Upper için:1 yıl, Intermediate için:1,5 yıl, Beginner için:2 yıl olması beklenir. (*Yeterli statüsü, 50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO=1.60, 51 ile 100 arasında kredisi olan 
öğrenciler için GNO=1.70, 101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO=1.80 olarak tanımlanmıştır.)

ÇALIŞMA BURSU
Öğrencinin başvurusu halinde kendisine çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile haftada 15, ayda 60 saati geçmeyecek biçimde (İngilizce Dil Okulundaki öğrenciler için haftada 10, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde) Üniversite’nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bursun süresi 9 aydır.

* TÜM BURSLARIN DEVAM KOŞULLARI
Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, 
ihtiyaç bursları dışında başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Verilen burs, öğrenimine Ingilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. İki yılda hazırlık programını başarı ile bitiremeyenlerin bursları kesilir. Bu şekilde bursları kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları tekrar bağlanır. Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için burs süresi bir yıl artırılır.

  • Kayıtsız öğrenciler tekrar kayıt yaptırmaları durumunda daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.
  • Birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar (Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı ve Beginner bursu hariç).
  • Beginner olarak hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse, bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz. (2014 ve sonraki yıl girişliler için).
  • Yaz okulu dersleri burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir. (2012 ve 2013 girişliler hariç).
  • Fazla ders alan tüm öğrenciler, burslu statüsüne bakılmaksızın, 20 kredinin üzerindeki ek ücreti öder. Burslar normal yük için (14-20 kredi bandı için) geçerlidir. Az ders alan burslu öğrenciler ilerideki yarıyıllarda bu ‘kredisini’ kullanarak ek ders alabilir.
  • ÇAP/YAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl başarıyla ÇAP/YAP programlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret iade edilir ve programda kaldığı sürece ek ücret ödemez.
  • 2015-2016 ders yılı sonu itibarı ile TED Üniversitesinde kayıtlı olduğu fakülteye, 2016 yılında tekrar yerleşen öğrenciler TED Üniversitesi burslarından yararlanamaz.
  • Başarı bursunu kullanan öğrencinin giriş bursu otomatik uzar.
  • İzin alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir: ancak mücbir sağlık nedenleriyle süreye sayılıp sayılmaması durumuna ÜYK karar verir.
  • Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde yurt sağlanır.

 

Eğitim ücreti ve Özel Koşullar için tıklayınız.

Burslarla ilgili daha fazla bilgi için Öğrenci İşleri Müdürlüğü'müzü arayabilir yada mail atabilirsiniz.

aysegul.oden@tedu.edu.tr / +90(312) 585 00 70