Ders Yükleri

Öğrencinin tavsiye edilen normal ders yükü, yarıyıl başına ortalama kredi artı eksi iki kredidir. Yarıyıl başına ortalama kredi, programı oluşturan derslerin kredilerinin toplamının 8'e bölünmesiyle elde edilir. Öğrencinin ders yükü, danışmanın onayı ile azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Ancak, bir diploma programının birinci yarıyılını ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz. Normal ders yükünün 8 kredi fazlasına izin verilmez. En az ders yükü, yarıyıl başına 9 kredidir; ilgili yönetim kurulu kararıyla 6 krediye kadar indirilebilir. En fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için bu koşul aranmaz.