Bütünleme Sınavları

Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer; bütünleme sınavına giren öğrenciler için de diğer ara sınav, derse katılım, ödev, rapor, portfolyo, vb. değerlendirmeler ders izlencesinde belirtilen oranlarda dersin harf notunu etkiler. Bütünleme sınavı sadece yıl sonu sınavına girmeye hak kazanmış olup dersin harf notu F veya NP olan öğrencilere açıktır ve ek bir başvuru gerektirmez. Lisans eğitim-öğretim yönetmeliği md 26/6’da ki mazeret komisyonu yerine FYK, mazereti nedeniyle finale girememiş ama yine de F almamış olan öğrencilerin mazeretlerini değerlendirir ve uygun görürse bütünleme hakkı verebilir. Mazereti nedeniyle finale girememiş ve bunun sonucu F veya NP almış olan öğrencilere zaten bütünleme sınavı açıktır. Bütünleme sınavları Güz ve Bahar yarıyılı ve Yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavlarını takip eden hafta içinde yapılır ve sadece o dönem başarısız olanlar içindir. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.